o násvýskumná báza
o násvýskumná báza

ZIAJA znamená moderný výskum, kde sú:

Tri laboratóriá (výskumno-rozvojové laboratórium, fyzikálno-chemické laboratórium, mikrobiologické laboratórium) a oddelenie kontroly kvality

Najmodernejšie meracie a kontrolné zariadenia

Prídavky konzervantov sú minimalizované, aby sa znížilo riziko vzniku alergií na toľko, koľko je potrebné, ale pokiaľ možno, čo najmenej.