kvalita
kvalita

ZIAJA znamená garantovanú kvalitu, kde:

Výroba je riadená procesom manažmentu kvality, ktorý je v súlade s medzinárodnou normou ISO 9001:2000
 
Výroba farmaceutík je v súlade so štandardmi GMP (Good Manufacturing Practise For Medical Products – súbor etických a vedeckých smerníc)
 
Produkty sú balené podľa vnútro firemného systému kontroly kvality (označené symbolom e)
 
Spoločnosť je ekologicky uvedomelá – aktívne sa zúčastňuje recyklačného procesu „prázdne balenie“ a všetky produkty majú označenie „Zelený bod“
 
Spoločnosť je členom Únie poľských súkromných zamestnávateľov v kozmetickom priemysle v spolupráci s Úniou Leviatan
 
Spoločnosť je členom Poľskej komory farmaceutického priemyslu a medicínskych produktov POLFARMED