Ochrana osobných údajov
Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. [Ziaja LTD Závod pre výrobu liekov spoločnosť s ručením obmedzeným] rešpektuje právo Užívateľov na ochranu súkromia. Ziaja LTD, ako správca osobných údajov servisu ziaja.com dbá o najvyššie bezpečie údajov sprístupnených našej firme. Sú chránené mimoriadne a zaistené pred prístupom neoprávnených osôb.
Servis obmedzuje využívanie a zbieranie informácií o klientoch na nevyhnutné minimum, ktoré sa požaduje pre poskytovanie služieb našim klientom na najvyššej úrovni, čo okrem iného zahrnuje informovanie Našich Klientov o výrobkoch, ktoré ponúkame. V niektorých prípadoch (napr. prihlasovacie formuláre umiestené na stránkach Kontakt) zbierame informácie o Užívateľoch akými sú: meno a priezvisko, telefonické a adresné údaje nevyhnutné pre zaslanie informácií a propagačných materiálov (na výraznú žiadosť užívateľa) či adresa elektronickej pošty. Vo formulári je treba tiež označiť, či máte záujem dostávať informácie o akciách, novinkách, súťažiach, udalostiach a obchodné informácie, a tiež – v súlade s aktuálne platným zákonom o Ochrane osobných údajov - vyjadriť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely firmy ZIAJA LTD. Okrem registračného formulára môžu byť osobné údaje užívateľov zbierané pri organizovaní súťaží na stránkach Servisu. Je nutné si uvedomiť, že vyjadrenie súhlasu užívateľa so spracovaním jeho osobných údajov firmou ZIAJA LTD pre marketingové účely je úplne dobrovoľné. Každý užívateľ má právo nahliadnuť a opraviť údaje, ktoré uviedol.
Autorské práva
Všetky práva k celému obsahu internetového Servisu sú utajené. Servis obsahuje prvky chránené autorským právom, obchodné značky a iné pôvodné materiály. Užívateľ má právo sťahovať a tlačiť celé strany alebo fragmenty Servisu pod podmienkou neporušovania autorských práv a práv o registrovaní obchodných značiek. Žiadna časť Servisu nemôže byť pre komerčné účely fotená v celku alebo časti, prenášaná elektronicky alebo iným spôsobom, modifikovaná, linkovaná alebo využívaná bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
Cookies
Cookies sú používané za účelom zistenia či daný Užívateľ kedykoľvek používal Servis ziaja.com. Obyčajne to nie sú Cookies, ktoré znemožňujú používanie nášho Servisu, ale môžu to sťažiť.
Za účelom získania viac vyčerpajúcich informácií ohľadne ochrany súkromných osobných údajov firmou Ziaja LTD Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. prosíme napísať na adresu: ziaja@ziaja.com.