oznámte nežiadúce účinky

Firma ZIAJA zhromažďuje všetky informácie týkajúce sa bezpečnosti používania svojich liečiv, registruje ich a monitoruje.

Prosíme o oznámenie pozorovania akéhohoľvek nežiaduceho pôsobenia alebo akejkoľvek informácie týkajúcej sa bezpečnosti používania našich liečiv. Z tohto dôvodu je potrebné vyplniť priložený formulár a poslať na adresu: neziaduce.ucinky@sukl.sk

formulár